Koti- ja puutarhablogi

« takaisin kotisivulle (homepage)

Vedensuodatin poistaa vedestä epäpuhtauksia

Julkaistu

Tarvitseeko talousvettä suodattaa ja minkä vuoksi voi olla hyödyllistä asentaa vedensuodatin? Vastaus kysymykseen ei ole niin yksinkertainen, mitä ensin ajattelisi. Hyvälaatuinen vesi on puhdasta, kirkasta, turvallista käyttää ja se maistuu hyvältä. Puhtaassa talousvedessä ei ole mikrobeja tai muita epäpuhtauksia, joista voi olla haittaa veden käyttäjälle. On totta, että Suomessa vedenlaatu on pääosin erittäin hyvä, kun se lähtee vesilaitokselta. Talousvedessä ei tulisi olla vierasta makua, hajua tai väriä. Vedenlaatu voi kuitenkin muuttua matkalla käyttäjälle, esimerkiksi vesijohtoverkostossa tai kiinteistön omassa vesijärjestelmässä. Myös kunnalliseen vesijohtoverkostoon kuuluvien talouksien vedenlaadussa saattaa olla toisinaan puutteita. Vedenlaadun tarkistaminen ja testaaminen on tärkeää etenkin asuttaessa haja-asutusalueella, jos talo ei kuulu kunnalliseen vesijohtoverkkoon.

Vedenlaatu kunnalliseen vesijohtoverkkoon kuuluvissa talouksissa

Toisinaan, varsinkin jos vesi seisoo kauan vesijohtoverkostossa, saattaa sen laatu heikentyä. Muita vedenlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi vesijohtoverkoston rakenne ja kunto, putkiston materiaali ja kunto ja talousveden viipyminen putkistossa ennen käyttöä. Jos kiinteistössä vesihana on pitkään käyttämättä ja vesi seisoo putkistossa, saattaa veden lämpötila tai sen rautapitoisuus kohota ja mikrobien määrä lisääntyä. Vettä kannattaakin aina juoksuttaa ennen käyttöä, varsinkin, jos siinä on esimerkiksi värimuutoksia. Vesilaitoksessa suoritettavalla vedenkäsittelyllä ei myöskään saada poistettua vedestä kaikkia lääke- ja hormonijäämiä sekä mikromuoveja. Jos kiinteistön putkistot ovat vanhat, saattaa niistä myös irrota veteen erilaisia ainesosia. Taloyhtiössä voidaan vedensuodattimet asentaa koko kiinteistön talousvesiä puhdistamaan ja myös yksittäisiin asuntoihin tarpeen mukaan.

Vedenlaatu haja-asutusalueella

Haja-asutusalueella, jossa vesi otetaan omasta kaivosta, saattaa vedenlaadussa olla puutteita monesta eri syystä johtuen. Yleisimpiä ongelmia kaivovedessä ovat korkeat raudan ja magnaanin pitoisuudet sekä mikrobiologiset ongelmat. Vedenlaatu kannattaa tarkistaa vesianalyysillä, jossa selviää, onko sen laadussa puutteita ja mitä ne mahdollisesti ovat. Jos puutteita vedenlaadussa löytyy, kannattaa aloittaa tutkimalla kaivon kunto. Kaivon kunnon tarkistuksessa selvitetään, ovatko sen seinämät, saumat ja kansi tiiviit. Jos rakenteet eivät ole tarpeeksi tiiviit, pääsee kaivoon pintavesiä, jotka huonontavat veden laatua. Vedenlaadun puutteet voidaan yleensä ratkaista erilaisilla tavoilla, riippuen siitä, mistä ne johtuvat. Jos vedenlaadussa taas on ongelmia maaperän mineraaleista johtuen, voidaan ne yleensä ratkaista asentamalla vedensuodatin. Jalovesi Oy:ltä löydät kattavan valikoiman vedensuodattimia moniin erilaisiin tarpeisiin.


jaa